Jübi telefony
+86 15653887967
E-poçta
china@ytchenghe.com

Polat ýerasty bunker Polat Bunker tupan gaçybatalgasy

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Dünýäde iň meşhur bomba gaçybatalgasy tegelek turba turbasydyr.Müşderä diňe bir gazuw-agtaryş mümkinçiliklerinden daşarda jaýlamaga mümkinçilik bermän, eýsem diwarlaryň galyňlygy däl-de, esasy gorag hökmünde ýeriň tebigy güýjüni ulanýar.10 'Culvert turbasy, dogry gurlan bolsa, ýokarky topragyň 42-e çenli saklanar.Gasynlanan diwarlar içini dymdyrýar, köplenç tekiz diwar penjelerinde giňden ýaýran sesleri ýok edýär.10 'diametrli gaçybatalgadaky potolokyň beýikligi, pollaryň aşagyndaky 3' ammar bilen 7 'bolýar.Başpena bölekleri birleşýär, bu gaçybatalgany “Do-It-Yourselfers” üçin gurmak aňsat bolýar.

Başpena adaty ýasalan merdiwan girelgesini we beýleki ýöriteleşdirilen wariantlaryň täsirli sanawyny öz içine alýar.Nado seriýasyndaky ähli gaçybatalgalar düşek, düşek we hajathana bolmazdan bahalandyrylýar.Bu gaçybatalgany çakyr ammary, ýarag otagy, howsala otagy ýa-da diňe saklamak üçin ulanmak isleýänler üçin şeýle edilýär.BombNado ýeriň 3 m aşagynda gömülendigi sebäpli, gaçybatalgadaky ortaça temperatura 60 ° bolup, ony howanyň gözegçiligindäki iň oňat çakyr ammaryna öwürer.“BombNado” birmeňzeş düşelge, howpsuz otag, tornado gaçybatalgasy we ýarag ammary üçin guruldy.

Undererasty bunkerler maşgalaňyza atom zarbasyna garşy söweş mümkinçiligini berýär.

gaçybatalga (2)
gaçybatalga (1)
gaçybatalga (3)
gaçybatalga (5)
gaçybatalga (4)
gaçybatalga (6)
gaçybatalga (7)
gaçybatalga (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň